Pozbądź się elektrośmieci, chroń środowisko!!

Firma nasza jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania oraz recyklingu odpadów pochodzących z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Posiadamy również stosowne decyzje na zbieranie, transport i odzysk.

Zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. (z późniejszymi zmianami)

 • Posiadacz odpadów zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt zarejestrowanemu w GIOŚ. (zgodnie z art.35 ustawy ZSEE)
 • Posiadacz odpadów nie może wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. (zgodnie z art.36 ustawy ZSEE), pod karą grzywny od 20 do 5000 zł. (zgodnie z art. 74 ustawy ZSEE)

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

 • Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej: oferujemy odbiór odpadów niebezpiecznych, elektrycznych, elektronicznych, świetlówek, akumulatorów, baterii, pomagamy przy selektywnej zbiórce odpadów
 • Firmy zbierające odpady:  oferujemy współpracę w zakresie odbioru i recyklingu odpadów, skupu odpadów elektronicznych, obsługi klientów w zakresie nie obejmującym Państwa działalności na zasadzie podwykonawstwa umożliwiając tym samym obsługę Państwa klientów w pełnym zakresie
 • Urzędy miast i gmin: oferujemy cykliczne zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od osób prywatnych oraz ze szkół i innych instytucji oraz firm
 • Serwisy komputerowe sklepy sprzedające urządzenia elektryczne i elektroniczne: Przedmiotem współpracy jest odbieranie od klientów oraz z siedziby i oddziałów firmy zużytego sprzętu
 • Osoby prywatne: Prowadzimy stacjonarny punkt zbiórki ZSEiE w siedzibie firmy

NASZA FIRMA ZAPEWNIA:

 • Odbiór oraz zagospodarowanie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Transport we własnym zakresie,
 • Demontaż oraz wyniesienie nawet z trudno dostępnych miejsc ZSEiE,
 • Wystawiamy wymagane dokumenty,
 • Niszczenie sprzętu komputerowego na życzenie klienta (nośników danych),
 • Wystawiamy Karty Przekazania Odpadu. Wydajemy także dokument potwierdzający recycling.

Cennik wystawiamy tylko w odpowiedzi na konkretne zapytanie !!